Varm mad eller varme hænder i København

forældre bestyrelserne i de københavnske børnehaver står over for et urimeligt valg, skal de vælge varm mad til deres børn, eller skal de vælge at der er råd til pædagoger med varme hænder…..

Det er sådan at det i alle indstitutioner kommer til at koste nedskæringer på andre områder at indføre madordningen, det er fra start underfinansieret, men for 20% af de københavnske børnehaver er det endnu værre, her skal man betale 12 kr. pr. barn pr. dag fordi man på et tidligere tidspunkt har fravalgt eftermiddagsmaden.

Det kommer til at betyde at flere børnehaver mister en hel fuldtids pædagogmedhjælper p.g.a. madordningen!!!!

Så er det da klart at de velbjærgede forældre, som jo er klart overrepræsenteret i bestyrelserne, vælger at smøre en madpakke til deres børn, også fremover.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *