Børneafdelingen på Hvidovre hospital er ikke for svage børn

Jeg har nu 2 gange været henvist til børneafdelingen på hvidovre hospital, første gang var det vores praktiserende læge der henviste vores 14 måneder gamle dreng, grunden var at han havde tabt sig over længere tid og at lægen mente at han skulle påbegynde sin 3. penicillin behandling inden for en måned.

Vi ankom til børneafdelingen på hvidovre hospital kl. 16:00 og 9 timer senere (kl. 1 om natten) blev vi sendt hjem med besked om at de ikke kunne tage stilling til et så kompliceret sygdoms forløb, og at vi skulle  komme igen når vores læge havde bestilt en ny tid.

3 dage senere blev vi dog ringet op fra hvidovre hospital, de mente at de havde fundet noget i en urin prøve som der skulle ses mere på, så vi drog endnu engang afsted til Børneafdelingen på hvidovre hospital.

Her fik vi at vide at de skullestikke en kanyle ind i vores drengs nyre for at få en frisk urin prøve, men vi skulle lige vente til der blev tid…. 3 timer senere blev det vores tur, og vi blev sendt hjem uden at vi kunne få at vide hvad det var de troede vores søn fejlede.

Vi kan så bare sidde og vente på at Hvidovre hospital ringer igen med et svar, og glæde os over at vores søn ikke er så svag at han er blevet mere syg af at skulle sidde i et venteværelse i 12 timer fordelt på 2 dage.