Børneafdelingen på Hvidovre hospital er ikke for svage børn

Jeg har nu 2 gange været henvist til børneafdelingen på hvidovre hospital, første gang var det vores praktiserende læge der henviste vores 14 måneder gamle dreng, grunden var at han havde tabt sig over længere tid og at lægen mente at han skulle påbegynde sin 3. penicillin behandling inden for en måned.

Vi ankom til børneafdelingen på hvidovre hospital kl. 16:00 og 9 timer senere (kl. 1 om natten) blev vi sendt hjem med besked om at de ikke kunne tage stilling til et så kompliceret sygdoms forløb, og at vi skulle  komme igen når vores læge havde bestilt en ny tid.

3 dage senere blev vi dog ringet op fra hvidovre hospital, de mente at de havde fundet noget i en urin prøve som der skulle ses mere på, så vi drog endnu engang afsted til Børneafdelingen på hvidovre hospital.

Her fik vi at vide at de skullestikke en kanyle ind i vores drengs nyre for at få en frisk urin prøve, men vi skulle lige vente til der blev tid…. 3 timer senere blev det vores tur, og vi blev sendt hjem uden at vi kunne få at vide hvad det var de troede vores søn fejlede.

Vi kan så bare sidde og vente på at Hvidovre hospital ringer igen med et svar, og glæde os over at vores søn ikke er så svag at han er blevet mere syg af at skulle sidde i et venteværelse i 12 timer fordelt på 2 dage.

Børnefamilierne ofres igen!!! Af Lars Lene og Pia

Jeg fatter simpelthen ikke hvordan Lars Løkke, Lene Espersen og Pia Kjærsgaard kan være nået frem til at det bedste for danmark lige nu…. det er at straffe børnefamilier med mere end 2 børn!!!!!

I hele europa bliver der født for få børn, og alle snakker om hvordan vi kommer til at importere arbejdskraft fordi der er for mange gamle, og for få til at passe dem, og så finder Lars Lene og Pia frem til at det er de heltemodige danske familier der har haft overskud til at lave mere end 2 børn som skal straffes!

Det er særligt bemærkelsesværdigt da den eneste “udgift” der er til den velbjergede arbejdende dansker med børn der er over 7 år, er at de må vente lidt med de skattelettelser på topskatten som vi aldrig har haft råd til.

Den eneste trøst er at dette må cementere den sidene regerings fald ved næste valg, og at vi derefter kan håbe på at der vil komme menesker, rigtige menesker med noget der minder om skam i livet, ind og sidde i den næste regering, og at vi i lang tid fremover vil kunne huske hvad der sker hvis man lader Lars Lene og Pia bestemme.

Varm mad eller varme hænder i København

forældre bestyrelserne i de københavnske børnehaver står over for et urimeligt valg, skal de vælge varm mad til deres børn, eller skal de vælge at der er råd til pædagoger med varme hænder…..

Det er sådan at det i alle indstitutioner kommer til at koste nedskæringer på andre områder at indføre madordningen, det er fra start underfinansieret, men for 20% af de københavnske børnehaver er det endnu værre, her skal man betale 12 kr. pr. barn pr. dag fordi man på et tidligere tidspunkt har fravalgt eftermiddagsmaden.

Det kommer til at betyde at flere børnehaver mister en hel fuldtids pædagogmedhjælper p.g.a. madordningen!!!!

Så er det da klart at de velbjærgede forældre, som jo er klart overrepræsenteret i bestyrelserne, vælger at smøre en madpakke til deres børn, også fremover.

Nedskæringer på børnenes bekostning

Det er da utroligt at København nu vil hæve antallet af vuggestuebørn pr. vuggestue med 16 % (fra 12 til 14), i forvejen har jeg svært ved at se hvordan 12 børn og 3 voksne kan fungere i et 45 m2 stort rum, men at der sidder nogen af vores folkevalgte og mener at man da lige kan presse 2 vuggestuebørn mere ind, hvor får man den tanke fra????

Jeg tvivler på at der er nogen af beslutningstagerne der selv har børn i de berørte vuggestuer, faktisk tror jeg ikke engang de har besværet sig med at besøge en af de vuggestuer de nu vil forringe yderligere.

Det er da utroligt at vi i et så rigt samfund kan se mening i at forringe vores børns forhold yderligere.

læs mere om hvem man kan klage til på iuy.dk Ingen Utilstrækkelig Yngelpleje